Közmeg(nem)hallgatás Szihalmon

Hajnády Kristóf Endre képe
Print Friendly, PDF & Email
Breaking News: 

Megkaptuk az adatigénylésünkre kapott dokumentumok közül kimaradt határozatot, amiből kiderül végre, hogy a falunapi rendezvényeken ki is üzemeltette a büfét, és hogy mennyi bevétele származott ebből az önkormányzatnak! A dokumentum ide kattintva érhető el! Szerencse, hogy a helyszínen volt a VD-Hús Kft, mert így lehetett tőlük venni a rendezvényre 67400.- ft értékben üditőt, és vizet. Sajnos a közmeghallgatáson a polgármester nem tudta megmondani, hogy kik is üzemeltették a büfét, de az önkormányzatnál a kirendeltségvezető ma elnézést kért, hogy a megkapott dokumentumok közül ez a dokumentum "véletlenül kimaradt". A közmeghallgatáson a polgármester állítása szerint a számunkra megküldött SZMSZ-t még az önkormányzatnál sem tudták ideadni, mert állításuk szerint az a művelődési házban található, oda kell mennünk érte.

Mihály Zsolt 2016.10.19. 16:00

2016. október 14-én került sor az idei évben esedékes közmeghallgatásra Szihalmon. Az esemény délután 17:00-kor kezdődött és körülbelül 20:00-kor ért véget a Művelődési Házban. A jelenlévők számát és a kérdés-válasz párokat tekintve – valamint a résztvevők véleményének tükrében - kijelenthetjük, hogy az „eszmecsere” nem hozta meg a kívánt eredményt.

A képviselő testület és Bóta József Sándor polgármester egy kicsivel 17:00 óra után kezdte meg a közmeghallgatást. A napirendi pontok között szerepelt többek közt a szennyvíz beruházás, a falusi rendezvények valamint a közérdekű, lakossági kérdések megválaszolása is. Ez utóbbit tekintve egyébként a kérdéseket két nappal korábban le kellett adni a hivatalban, de végül a helyszínen is adott lehetőséget a polgármester a kérdezésre.

Elsőként a szennyvíz beruházás napirendi pontjára került sor, amiről a szennyvíz társulat elnöke tájékoztatta a lakosságot. Ehhez a témához csupán néhány hozzászólás volt, amik főleg a díjfizetésről illetve a hátralékos személyekről és az azokat érintő szabályokról kívántak informálódni.

A továbbiakban a fórum legnagyobb részét a rendezvényekről szóló napirendi pont, és az ahhoz kapcsolódó hozzászólások tették ki. Itt Bóta József Sándor polgármester rögtön az elején leszögezte, hogy a hozzászólások csak is kizárólag az aktuális rendezvénytervre vonatkozhatnak, és nem a már elmúlt dolgokra! Ez egyébként az ide vonatkozó jogszabályban is rögzítve van, a közmeghallgatáson, csak közérdekű hozzászólások megengedettek. Ezek után elmondta, hogy a település fő profilját a három napos nyári fesztivál adja, ez mindig prioritást élvez mind költségvetési, mind szervezési tekintetben. Szólt a többé éve folyamatosan megrendezett idősek napjáról, ahol szerinte elfogadhatatlan, hogy egy „akármilyen” étellel – utalva itt az előző polgármester szerinte színvonalon aluli köszöntéseire – legyenek megvendégelve az idősek, csak is minőségi, több fogásos, éttermi megvendégelésről lehet itt szó! Mondandója végén pedig hozzá tette, hogy mindenkinek értékelnie kell az önkormányzat rendezvényterven keresztüli erőfeszítéseit a falu jó hírének növelésért, az idegenforgalom gyarapításért. Szerinte, aki kritizál, és nem a pozitív dolgokat látja a faluban, azok saját életükben is meg fogják tapasztalni ezt az állandó elégedetlenséget.

A hozzászólások itt igen széles skálán mozogtak mind témájukat, mind stílusukat illetően. Volt, aki nehezményezte a fesztivál szerződéseinek hiányosságát, az önkormányzat által kifizetett összegek felhasználásnak szerződésen belüli konkrét megjelölését. (első videó 7:22 perc)

Mivel az idei rendezvényekről közérdekű adatigényléssel fordultunk az önkormányzathoz a közmeghallgatás előtt, a kérdéses szerződést innen lehet letölteni:

Étkeztetési szerződés

A Bóta József Sándor polgármesterhez intézett kérdésünk arra vonatkozott, hogy a szerződésben szereplő 3.132.813.-ft szolgáltatásokért kifizetett összeg, konkrétan hány vendég étkezésének ellátására lett megkötve.

A kérdésre érdemi magyarázat nem érkezett, a polgármester a szerződés mellékleteire, illetve előzetes árajánlatra hivatkozott. Sajnos a szerződésben nem találtuk sem az előzetes árajánlatra történő hivatkozást, sem a szerződés mellékleteire történő hivatkozást, illetve az adatigénylésünkre sem küldték meg ezeket a dokumentumokat. Érdekesnek találjuk a szerződést, annak tükrében, hogy az alpolgármester jogász végzettségű.

Az adatigénylésünkre megküldött, a rendezvényeken megjelent létszám tekintetében a polgármester az SZMSZ-re hivatkozva közölte, (1. videó 12:38 perc) hogy a résztvevők hiába ugyanazok voltak a különböző előadásokon, mégis külön kell őket számba venni. Ez érdekes megközelítés, ha figyelembe vesszük, hogy egy nap alatt, volt közel 5 rendezvény, és mindegyikre ugyan az a 160-200 fő ment. Ez azt jelenti ő, és az SZMSZ szerint, hogy azon a napon, 5x200 ember jelent meg a rendezvényen, ami statisztikailag helyt áll, de korán sem tükrözi a reálszámokat, amikről egyébként nem adott információt a polgármester, még kérdésünkre sem.

A látogatottsági adatok innen letölthetők

Arra a kérdésünkre, hogy a rendezvényen melyik vállalkozás, és milyen feltételekkel biztosította az alkohol árusítást, (1. videó 14:54 perc) nem kaptunk sem a rendezvényen választ, sem pedig az adatigénylésünk keretein belül nem érkezett meg az erre vonatkozó szerződés.

Mivel ennyi kérdésünkre nem kaptunk kielégítő választ, ezért a többi kérdésünket már céltalannak tartottuk feltenni.

Ezekre a kérdésekre szerettünk volna még választ kapni:

  1. Ha tényleg ennyi vendég volt a Kemencés falunapi rendezvény 3 napja alatt, akkor ez miért nem látszik az idegenforgalmi bevételek adatain?
    Idegenfogalmi adó bevételek havi bontásban innen letölthető!
  2. Milyen pénzügyi manőver indokolja, hogy a település költségvetéséből, a „Tobán Hagyományőrző Népművészeti Egyesület” éves szinten 450000.-ft támogatásban részesül, amit a Kemencés falunapi rendezvényekre, mint támogatást vissza is fizet?
    2016 évi civil szervezetek támogatása innen letölthető!
    2016 évi rendezvények kiadásai, és bevételei innen letölthetőek!

Egy másik felszólalásunkban az önkormányzat elutasító magatartására utaltunk, amely szerint hiába érkeznek javaslatok, azokat nem hajlandóak figyelembe venni a szervezők, mert nem egyeznek a hagyományőrző irányvonallal, amit a polgármester és a testület teljes válszélességgel képvisel. (2. videó 13:34 perc) Erre a kérdésre a polgármester személyeskedéssel válaszolt, így ismét nem tartottuk érdemesnek folytatni a vitát.

Bóta József Sándor egyébként azt is elmondta a rendezvények és az étkezések kapcsán, hogy

mindenkinek el kell végre fogadnia, hogy itthon, hazánkban, nem például az olasz pizza, vagy a tészta kell, hogy az emberek kedvence legyen, hanem a töltött káposzta és hasonló ízig-vérig magyaros ételek. És nem azért, mert ő gasztronómiával foglalkozik, hanem azért, mert magyarok vagyunk, és kész.”  

A következőkben a hozzászólások sorozatos érkezése okán a napirendi pontok összemosódtak, és a lakosság többek közt, például a településen szétszórt fekvőrendőrökről mondott véleményt leginkább. Többen tudni akarták, milyen oknál fogva kerültek megépítésre ezek a szabálytalan, ki táblázatlan út akadályok. A polgármester elmondta, hogy a település Mezőkövesd felöli, jó minőségű útjain elszaporodott, életveszélyesen (?) közlekedő autósok, illetve a megnövekedett forgalom miatt volt rá szükség. Ekkor többen arra voltak kíváncsiak, hogy akkor a falu másik részére, és tulajdonképpen majd nem minden útjára, miért kellett tenni ilyen akadályokat. Erre tényleges válasz nem érkezett.

Ez után javaslatok hangzottak el a lakosság részéről, hogy lehetne célszerűbben és ésszerűbben megoldani a gyorshajtások gondját. Végül a polgármester elárulta, hogy az önkormányzat közvélemény kutatást végez az érintett utakon a lakosság körében, hogy megtudja, hol van igény az objektumokra, és hol nincs. Az eredmény megszületése után pedig fel fognak állítani egy fekvőrendőr felügyelő bizottságot is, aminek tagjai ezekért az objektumokért fognak felelni. Voltak, akik szerint rossz volt a sorrend, mert ezt kellett volna elsőnek csinálni. A településvezető egyébként az élet védelmének fontosságával indokolta a fekvőrendőrök kihelyezését.

Összességében tehát, – egy két esettől eltekintve – nyugodt hangvételű, de kevés érdemi információt szolgáltató közmeghallgatás zajlott le tegnap este. A résztvevők száma a falu lakosságához mérten igen alacsony volt, és az utólagos vélemény szerint nem hangzott el túl sok új információ és a válaszok, valamint a testület és a polgármester hozzáállása sem elégítette ki a hallgatóságot. Ennek tükrében azt mondhatjuk, a fórum megszervezése leginkább kötelező jellegének volt köszönhető, mint sem egy nyitásnak a lakosság és a lakossági vélemények irányába.

Hajnády K. Endre - Mihály Zsolt

 

Videó: 
miujsag.com