Aktualizálták a mikrotársulások megállapodását

Rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalták kedd délelőtt Füzesabony mikrotársulásainak társulási megállapodását. A két napirendi pontban Bán János aljegyző adott tájékoztatást az képviselőknek. 2016. január elsejével módosult a 368/2011-es kormányrendelet, mely március elsejével előírja a társulások kormányzati funkcióinak fölülvizsgálatát és aktualizálását, ebből kifolyólag több pontban módosul a Füzesabony- Szihalom Szociális, Családi – és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulási Megállapodás valamint a Füzesabony – Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás Megállapodása.

Az új kormányzati funkcióknak megfelelően aktualizálták az okiratokat, így a dormándi társulás mellett, a Füzesabony-Szihalom Társulási Megállapodásába a következők kerültek aktualizálásra: rövid időtartamú közfoglalkoztatás, Start-munka program- téli közfoglalkoztatás, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása, család és gyermekjóléti szolgáltatások, család és gyermekjóléti központ, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

Videó: 
VTV Füzesabony